Kris och konflikt

Inga varaktiga framsteg kan nås så länge konflikt och våld råder. Vad händer när människor drivs på flykt? Eller hur kunde lokala föreningar bli en brygga för att minska bråk och konflikter. Om detta och annat berättar våra alumner från sina erfarenheter.

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD UNDER 2023-2024

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2025.