Boka här

Boka en alumn digitalt, till ditt klassrum, föreläsningssal eller konferensrum!

Med de Globala målen för hållbar utveckling och egna erfarenheter som utgångspunkt erbjuder alumnerna tankeväckande föreläsningar om utvecklingsfrågor. Alumnerna finns över stora delar av  landet och kan föreläsa på plats eller digitalt.

Du kan välja alumn utifrån tema eller bara klicka dig igenom alla för att se vilken föreläsning som skulle passa din klass bäst! Alla föreläsningar är gratis.

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD UNDER 2023-2024

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad. Planen är att återuppta verksamheten 2025.RÄTTVISA OCH DEMOKRATI
Över hela jorden finns människor som kämpar för att alla ska få leva ett liv utan fattigdom och orättvisor. Här hittar du föreläsningar om vilka rättigheter vi människor på jorden har, om hur vi kan förändra och vad en demokrati kan leda till.

UTBILDNING
Genom utbildning har många tagit sig ut ur fattigdom. Lär er mer om vad utbildning kan leda till globalt, om hur en skoldag i Thailand går till eller hur ni kan engagera er för att alla ska få möjlighet att gå i skolan

JÄMSTÄLLDHET
Undrar ni hur jämställda kvinnor och män ute i världen? Eller hur kvotering fungerar eller vad som påverkar vardagen för flickor och kvinnor på andra sidan jorden? Detta och mycket mer kan ni lära er genom alumniföreläsning

KRIS OCH KONFLIKT
Inga varaktiga framsteg kan nås så länge konflikt och våld råder. Vad händer när människor drivs på flykt? Eller hur kunde lokala föreningar bli en brygga för att minska bråk och konflikter. Om detta och annat berättar våra alumner från sina erfarenheter.

KLIMAT OCH MILJÖ
Alumnerna här undersöker frågeställningar så som: Hur påverkas personer i andra länder av vår konsumtion i Sverige? Kan vi bygga hus av sånt vi annars slänger och hur kan vi alla jobba tillsammans för att minska vår påverkan på miljön

HÄLSA
Vad är ett hälsosamt liv och hur kan alla människor får denna grundläggande möjlighet? Genom dessa föreläsningar kan ni lära er mer om den globala hälsans påverkan på människors vardagsliv men även hela samhällen.