Om Sida Alumni

Vill du veta mer om Sida, de Globala målen för hållbar utveckling och biståndsfrågor? Vill du höra någon, som nyligen kommit hem från något av Sidas samarbetsländer, berätta och förklara på ett involverande, engagerande och personligt sätt? Jobbar du inom skolan, inom en organisation eller på ett företag?

Alumner som nyligen gjort en fältstudie eller praktik i länder runt om i världen kommer gärna till er för att berätta om sina personliga upplevelser, kopplat till den globala utvecklingen. Med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga erfarenheter samman med utvecklings- och biståndsfrågor genom diskussioner och värderingsövningar. Med färska exempel kan alumnerna ge en bild av världen som utmanar de stereotypa bilder som många har. Genom Sida Alumni-projektet har de utvalda alumnerna fått en pedagogisk grund att stå på. De har också fått utbildning i svenskt utvecklingssamarbete och de Globala målen. Föreläsningen är gratis.OM FÖRELÄSNINGEN
Tillsammans med alumnen kan du som bokar anpassa fokus och innehåll för föreläsningen så att den passar just din målgrupp.
Läs mer om föreläsningen

ALUMNER I HELA LANDET
Alumnerna erbjuder gratis föreläsningar både på plats och digitalt till elever i hela landet. Vi har valt att dela upp dem i teman så att du enkelt kan välja vilket tema du vill att klassen ska lära sig mer om.
Välj tema på din föreläsning