Intervju med tidigare alumn

Madeleine Wollin

Arbetar som företagsrådgivare på Danske Bank i Borås. Madeleine var Sida Alumni 2018, efter en fältstudieresa (Minor Field Study, MFS) i Sri Lanka, våren 2017 där hon studerade mikrolån och deras effekter i fattigdomsbekämpning.

Varför ska man bli Sida Alumni?

– Det som är spännande med att vara en Sida Alumni är att man är en av 30 utvalda personer med olika erfarenheter, utbildningar och bakgrund. Det vi har gemensamt är att vi alla har varit ute för att bidra till att göra världen bättre.

– Alumniskapet ger dig en möjlighet till personlig utveckling men också en möjlighet till reflektion och att utmana andras bilder av världen. Det är viktigt att kunna sätta sig in i hur det är i andra länder.

Hur blev du Alumni?

– Jag fick reda på att Sida Alumni fanns i samband med utbildningen innan jag skulle åka till Sri Lanka. Jag träffade då en Sida Alumni som var spännande i sitt sätt att vara interaktiv och lyssnande. Han var mer intresserad av vad vi tyckte och tänkte än vad han själv hade för tankar. Då tänkte jag att jag också ville göra det hör för att utmana mig själv och andra. Jag ville också inspirera andra!

Vad fick du lära dig som Sida Alumni?

– Vi kallades först till en introduktion med Sida Alumni där vi fick träffa Mikael Botnen Diamant, som är en helt fantastisk föreläsare och en oerhörd inspiration för mig. Efter det fick vi gå igenom olika kurser för att förbereda oss för våra föreläsningar.

Var det lätt att få föreläsningar bokade?

– En Sida Alumni har själv ansvar för att boka sina föreläsningar. Jag tyckte det var lätt att skicka ut information om mig men det var inte alltid lätt att få bokningar. Men ger man sig hän så är det inga problem att göra de 15 föreläsningar som vi ska göra.

Hur la du upp dina föreläsningar?

– Jag hade en mall som jag frångick mer och mer för varje föreläsning jag gjorde. Jag pratade om de globala målen och jag hade som mål att inspirera elever. Men jag lät inte ämnet styra samtalet.

Vilka föreläste du för?

– Jag pratade på skolor för samhällskunskapslärare, men också på ledarskapskurser, entreprenörsutbildningar och andra.

– Skolor är mer måna om att de som ska komma till dem ska vara relevanta för ämnet eller kursen de har just då.

Vilken föreläsning minns du bäst?

– Min sista föreläsning höll jag för 300 elever i en gymnasieskola i skolans aula. Det var väldigt spännande och utmanande att hålla föreläsning för så många. Jag fick göra det helt annorlunda än jag var van vid i mindre grupper. I den stora gruppen använde jag mig av situationsanpassade element. Publiken fick representera olika grupper i världen. Alla 300 elever fick utgöra hela världens befolkning. En övning handlade om gruppen extremt fattiga i världen. Så omkring 25 personer fick representera de allra fattigaste. I en övning fick de stå kvar medan de andra, de som representerar oss som inte är extremt fattiga fick sitta ner. Det fungerade bra och jag tror eleverna uppskattade föreläsningen.

Och den svåraste föreläsningen?

– Den svåraste jag höll i var för en förening. TVn fungerade inte och deltagarna använde sig inte av smartphone. De var lite äldre, och var pålästa och diskussionsredo, men jag uppfattade att de hade förutfattade meningar om världen som var utmanande.

– Lärdomen jag tog med mig är att man måste vara flexibel. Att jag inte hade förberett mig tillräckligt innan. Jag var inte heller tillräckligt inläst på vad målgruppen förväntade sig eller kunde.

Vad har du för tips till nya Sida Alumni?

Förberedelser är jätteviktiga inför varje föreläsning. Det är viktigt att identifiera målgruppen och stämma av med kontaktpersonen som organiserar föreläsningen. Ta reda på hur mycket tid jag har på mig, hur lokalen ser ut och vad det finns för teknik på plats. Men det är också viktigt att förstå vad gruppen har för förväntningar och vad de har för förkunskaper.

Tips till lärare och beställare?

– Boka en alumn idag! Det är en unik möjlighet att få någon utifrån som kan inspirera och så ett frö för att skapa en förändring hos de som deltar.

– Förmedla vad de förväntar sig av alumniföreläsningen. Jag tycker det är bra om lärare deltar i föreläsningen och ställer frågor. Erbjud sen gärna en uppföljning. Dokumentera gärna föreläsningen så att vi, Sida Alumni, också kan utvecklas.

Tips till eleverna?

– Våga ställa frågor. Våga delta i diskussionen. Och våga ifrågasätta dina egna förutfattade meningar om världen.

Vad betydde Sida Alumni för dig?

– Jag känner att jag har åstadkommit någonting som jag aldrig trodde jag skulle kunna klara av. De jag kom hem till efter mina fältstudier hade inte förståelse att ställa rätt frågor och det skapade en frustration hos mig. De kunde inte riktigt förstå kontrasterna och orättvisorna i världen som jag sett. Som alumni fick jag träffa andra som jag kunde dela med mig av mina lärdomar och utmaningar och allt det innebär att resa ut i världen.

Varför ville du göra en fältstudier i Sri Lanka?

–Jag antar att jag länge sett efter möjligheten att jobba utomlands och bidra till att skapa bättre förutsättningar i världen. Att det blev Sri Lanka berodde på att det finns många studier om mikrolån och entreprenörskap i Bangladesh och Indien men inte alls lika mycket studier från Sri Lanka.

– Min fokus var på det första målet av de 17 Globala målen – den som handlar om att utrota extrem fattigdom. Vi var två som reste tillsammans för att studera hur mikrokrediter och entreprenörskap kan hjälpa fattiga människor i Sri Lanka komma ut ur fattigdom.

–  Under våren 2017 var vi borta i tio veckor för att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuade företagsledare vid mikrobanksinstituten och de personer som tog emot lån och drev företag. Ett år senare, 2018, blev uppsatsen klar.