Jämställdhet

Undrar ni hur jämställda kvinnor och män ute i världen? Eller hur kvotering fungerar eller vad som påverkar vardagen för flickor och kvinnor på andra sidan jorden? Detta och mycket mer kan ni lära er genom alumniföreläsning.

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD UNDER 2023-2024

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2025.