Hälsa

Vad är ett hälsosamt liv och hur kan alla människor får denna grundläggande möjlighet? Genom dessa föreläsningar kan ni lära er mer om den globala hälsans påverkan på människors vardagsliv men även hela samhällen.

 

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD UNDER 2023-2024

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2025.