För lärare

Sida Alumnis pedagogiska koncept är framtaget och anpassat för elever på högstadie- och gymnasienivå. Innehållet bygger på den enskilda föreläsarens specifika erfarenheter och kompetensområden. Men föreläsningen kan också, efter överenskommelse med föreläsaren, anpassas för att bättre kunna kopplas till din specifika kurs- och lektionsplan.

Klicka nedan för att få exempel på hur våra föreläsningar har kopplingar till skolans styrdokument. Självklart har inte varje enskild föreläsare erfarenheten att prata om alla skolans ämnen. Men vi försöker ha en så stor bredd som möjligt bland våra föreläsare.

GYMNASIEPROGRAMMEN

I samtliga nationella gymnasieprogram finns frågor som berör hållbar utveckling och Globala målen.

HÖGSTADIET

Föreläsningarna kan också anpassas för högstadiet utifrån de mål som finns i läroplanen.