Klimat och miljö

Alumnerna här undersöker frågeställningar så som: Hur påverkas personer i andra länder av vår konsumtion i Sverige? Kan vi bygga hus av sånt vi annars slänger och hur kan vi alla jobba tillsammans för att minska vår påverkan på miljön?

 

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD UNDER 2023

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2024.