Om föreläsningen

Sida Alumni finns till för att öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor genom konkreta exempel från studenter. Vi erbjuder en erfarenhetsbaserad föreläsning baserad på både föreläsningsdel, konkreta exempel och interaktiva metoder ämnade att väcka ett samtal kring dessa komplexa frågor. Alla föreläsningar är gratis.​ Boka en föreläsning där de Globala målen och global utveckling står i fokus.

SIDA ALUMNI ÄR PAUSAD 2023-2024

Av budgetskäl är Sida Alumni pausad under året. Planen är att återuppta verksamheten 2025.

 

För dig som vill ge dina elever, anställda eller medlemmar inspiration, nya perspektiv och ge dem chansen att träffa någon som kan ta med världen in i klassrummet eller konferensrummet är Sidas Alumni-program en fantastisk resurs. Alumnerna har alla gemensamt att de bär på massor av erfarenheter från världens alla hörn. Alumnerna besitter stor kunskap kring bistånd och globala utvecklingsfrågor. I presentationerna under regionerna framgår deras specifika kunskapsfält.

Du kan också påverkar innehållet i föreläsningen genom att kontakta den alumn som bäst matchar ditt behov av kunskap och sedan tillsammans diskutera er fram till vilka delar av alumnens kompetensområden som tyngdvikten bör läggas vid. Det kan handla om jämställdhet, demokratifrågor, mänskliga rättigheter, internationella relationer och andra specifika ämnen inom globala utvecklingsfrågor. Eller om landet/regionen som alumnen varit i. Det kan även handla om övergripande frågor såsom Agenda 2030/Globala målen för hållbar utveckling.