Intervju med lärare

JOAN LINDBERG

Lärare i samhällskunskap, historia, geografi och internationella relationer
Katedralskolan, Uppsala


Varför anlitar du Sida Alumni?
Det finns ett otroligt intresse av globala frågor bland mina elever och jag ser det som viktigt att kunna ge tips och inspiration om hur man kan jobba vidare med detta.
Och så är föreläsarna inspirerande och duktiga pedagoger. Alla som jag har haft har lyckats fånga eleverna väldigt bra.  De är superbra och alla har sin egen stil!

Hur ofta tar du in en Alumni?
Jag försöker ta in en Alumni per kurs. Oftast till kursen om internationella relationer men också i samhällskunskap 1 och 2.
Förra året hade jag bara en som kom och föreläste om arbetet hon gjorde i Nepal. Jag tog in henne i början av kursen – tvärtemot mot vad jag brukar göra – och det fungerade jättebra.

Hur förbereder du eleverna inför föreläsningen?
Jag ber eleverna att gå in på Sidas hemsida, eller att söka information om ett land som föreläsaren gjort sina fältstudier i. Jag kan också ta fram tidningsartiklar eller annat material som är kopplat till föreläsarens erfarenheter.

Vad tycker eleverna om föreläsningarna?
Eleverna tycker att jag ska ta in flera föreläsare. Genom Sida Alumni får de en annan bild av världen. De får lära sig att det görs väldigt mycket bra saker och att världen utvecklas. De lär sig, till exempel, att det går framåt med läskunnighet och att fler flickor går i skola. Föreläsningarna gör att eleverna ser att det händer saker i världen och att det blir bättre.

Vad mer får eleverna ut av det?
Det här hjälper elevernas i deras yrkesval. Många av mina elever är intresserade av biståndsfrågor och genom föreläsningarna får de många olika exempel. Föreläsarna är så pass unga att eleverna kan se att det här är något jag också kan göra. För att göra en MFS (Minor Field Study) ska man ha en tagit en fil kand i ett ämne. Och det är rimligt att eleverna har något att sikta på efter gymnasiet. De får också lära sig att det finns många olika yrken i biståndet. Du kan vara brandman eller ingenjör men ändå jobba med utvecklingsfrågor.

Hur gör du när du bokar?
Eftersom jag vet när jag vill ha en föreläsning så frågar jag de Alumni som finns i närheten av Uppsala där jag arbetar om de kan komma på just det datum jag planerar ha föreläsningen.
På hemsidan är det lätt att se vem och var de som kan komma att föreläsa har varit någonstans. Sen är det bara att boka en föreläsare på hemsidan. Efter det skriver jag direkt till alumniföreläsarna och frågar om de kan komma.

Några sista ord?
­Sida Alumni är fantastiskt och det är mycket enklare än det var förut att få tag på bra föreläsare om biståndsfrågor.