Bli Alumn

Hej, vad roligt att du är intresserad av att ingå i Sida Alumni-programmet!

Alla som genomfört en Minor Field Study (MFS), en praktik genom Praktikantprogrammet eller FUFs Praktikantprogram och talar svenska, kan söka till Sida Alumni. Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att under ett kalenderår (jan-dec) genomföra 15 föreläsningar/ kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer och företag. Eftersom det handlar om 15 föreläsningar utspritt på ett år och att de kan genomföras både på dag- och kvällstid, är det fullt möjligt att deltaga i programmet vid sidan av både jobb och studier.

Målgruppen för kommunikationsinsatserna ska ha fått fördjupad kunskap och ökat intresse för hur utvecklingssamarbete bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

* Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget
* Utbildning i kommunikation anpassad efter uppdraget
* Ett uppdrag att under jan-dec genomföra minst 15 informationsinsatser
* Ett Sida Alumni-intyg efter att insatsperioden är över
* En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr
* Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät

Nästa rekrytering kommer att ske under hösten 2020 och gäller kalenderåret 2021.

För mer information:
Mattis Bergquist, (extern konsult, Sida)
sidaalumni@gullers.se
Tel: 073-441 14 37