Bli Alumn

Ansökan till Sida Alumni 2023 är stängd. Planen är att ha en ny utlysning hösten 2024.

Sida erbjuder ca 35 unga att under ett år bli alumner för Sida. För att bli alumn ska den sökande deltagit i verksamhet som är del av svenskt utvecklingssamarbete, bistånd eller arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Detta kan ha varit genom företrädelsevis Minor Field Studies (MFS) eller Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) praktikantprogram som även förmedlar platser på Sida. Motsvarande erfarenheter från exempelvis praktik på svenska ambassader, FN-förbundet eller civila samhällsorganisationer kan också vara kvalificerande. Även utbytesterminer på högskolenivå med fokus på utvecklingssamarbete, bistånd eller de Globala målen är kvalificerande. Utlandserarenhet från arbetet är starkt meriterande.

Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att under ett kalenderår (jan-dec) genomföra 15 föreläsningar på gymnasie- och högstadieskolor, organisationer och företag. Föreläsningarna kan genomföras både på dag- och kvällstid, och det är fullt möjligt att delta i programmet vid sidan av både jobb och studier. Föreläsningarna kan hållas både på plats och digitalt.

I SIDA ALUMNI-PROGRAMMET INGÅR:

➔  Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget
  Utbildning i kommunikation anpassad efter uppdraget
  Ett uppdrag att under jan-dec genomföra minst 15 föreläsningar
 Ett Sida Alumni-intyg efter att programmet är genomfört
 En ersättning för hela programperioden på 10 000 kr
  Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät