Kontakt

Vill du boka en alumni föreläsning klicka här för att hitta en föreläsare som passar dig.

Har du allmänna frågor kontaktar du:

Mikael Botnen Diamant
Verksamhetsledare (konsult)

Mail: mikael.botnen.diamant@gmail.com
Tel: 070-731 05 64