FÖR LÄRARE

Sida Alumni finns till för att öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor genom konkreta exempel från studenter. Vi erbjuder en erfarenhetsbaserad föreläsning. Alla föreläsningar är gratis.​ Boka en föreläsning där Globala målen och global utveckling står i fokus.

För dig som vill ge dina elever inspiration, nya perspektiv och ge dem chansen att träffa någon som kan ta med världen in i klassrummet är det här ett bra verktyg. Alumnerna har alla gemensamt att de bär på massor av erfarenheter från världens alla hörn och besitter stor kunskap kring globala utvecklingsfrågor.I presentationerna under regionerna framgår deras specifika kunskapsfält.

Du kan också skräddarsy föreläsningen genom att kontakta den alumn som bäst matchar ditt behov av kunskap och diskutera fram hur du vill ha föreläsningen. Det kan handla om jämställdhet, demokratifrågor, mänskliga rättigheter, internationella relationer och andra specifika ämnen inom globala utvecklingsfrågor.