BLI ALUMN


Hej, vad roligt att du är intresserad av att ingå i Sida Alumni-programmet!

Alla som genomfört en Minor Field Study (MFS), en praktik genom Praktikantprogrammet eller FUFs Praktikantprogram kan söka till Sida Alumni.

Om du blir antagen är ditt uppdrag att under ett år (jan-dec) genomföra 15 föreläsningar/ kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer och företag. Eftersom det handlar om 15 föreläsningar utspritt på ett år och att de kan genomföras både på dag- och kvällstid, är det fullt möjligt att deltaga i programmet vid sidan av både jobb och studier.

Målgruppen för kommunikationsinsatserna ska ha fått fördjupad kunskap och ökat intresse för hur utvecklingssamarbete bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

• Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget.

• Utbildning i kommunikationsfrågor anpassad efter uppdraget

• Ett uppdrag att under 2018 genomföra minst 15 informationsinsatser

• Ett Sida Alumni-intyg efter att insatsperioden är över

• En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr

• Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät

Nästa rekrytering sker under hösten 2019.

För mer information:
Mikael Botnen Diamant, operativt ansvarig (extern konsult, Sida)
mikael.botnen.diamant@gmail.com
Tel: 070-731 05 64