Tilda Segerberg

Jag föreläser om:

Hur vi i en global värld alla påverkar varandra och varför det både är viktigt, och roligt att engagera sig.

Med erfarenhet från Peru och Myanmar kan min föreläsning hålla två huvudspår:

– Fokus på Peru med miljö och klimatfrågor, med konkreta exempel på hur klimatförändringarna har börjat påverka människors vardag och livsvillkor. Vad händer när en glaciär, den enda vattenkällan för många människor, helt har smält bort?

– Fokus på kvinnor i politiken runt om i världen med ett särskilt fokus på Myanmar. Hur kommer det sig att Myanmar, ett land med en kvinnlig ledare, har en av världens lägsta andelar av kvinnor i parlamentet?

Temaområden: miljö, klimatförändringar, jämställdhet, kvinnors politiska representation, Sida, globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Jag kan föreläsa i:

Stockholm med omnejd och Östersund

Landerfarenhet:

Peru, Myanmar