Sofia Enqvist

Jag föreläser om:

Med bakgrund som arkitekt kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter från Kibera och Korogocho, två av Nairobis största informella bostadsområden. Vad är ett informellt bostadsområde, även kallat slumområde, hur har det växt fram och vilka utmaningar finns? Jag kommer att dela med mig av berättelser om det dagliga livet, om drömmar och om inspirerande förändringar.

I min föreläsning pratar jag om SIDA och de globala hållbarhetsmålen med fokus på hållbara städer och samhällen.

Jag kan föreläsa i:

Stockholmsområdet och Uppsala

Landerfarenhet:

Kenya