Sandra Jaballah

Jag föreläser om:

Vad hände egentligen efter den arabiska våren 2011? Varför anses Tunisien vara det enda land som har genomgått en lyckad demokratisk övergång? Och hur ser utvecklingen ut i regionen?

Jag kommer föreläsa om demokratiseringsprocesser med fokus på rättvise- och jämställdhetsfrågor i framförallt Mellanöstern och Nordafrika. Jag har varit i Egypten och analyserat kvinnors politiska deltagande ur perspektivet av kvinnor, fred och säkerhet. Mellanösterns kvinnor är centrala förändringsagenter och utgör en enorm utvecklingspotential. Men vad görs för att öka deras deltagande inom politik, ekonomi och viktiga samhällsfunktioner? Hur är läget idag? Vilka hinder finns för kvinnors deltagande och vilka framsteg ser vi?

Utifrån mina erfarenheter kommer jag också berätta om Sida, de Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Jag kan föreläsa i:

Göteborg, Vara och Lidköping med omnejd, samt på förfrågan i andra delar av Sverige.

Landerfarenhet:

Egypten, Tunisien