Petra Wik

Jag föreläser om:

Jag föreläser om: Jag har varit på en organisation i ett av Asiens största bordellområden, Kamathipura i Mumbai, Indien. Det huvudsakliga arbetet som den organisationen gör är att jobba med prostituerade kvinnor och deras barn för att bryta cykeln av prostitution till nästa generation i området. Utifrån den erfarenheten kommer jag att prata om hur det är att växa upp i de tuffa levnadsförhållandena i ett bordellområde. Min föreläsning kommer därmed att fokusera på och utmana idéer om vad trygga platser för barn är, var barn ska vara och vad en bra barndom är.

Jag kommer även att berätta om Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på att alla människor har möjlighet att bidra till det globala utvecklingsarbetet.

Jag kan föreläsa i:

Landerfarenhet:

Indien