Nora Ullman

Jag föreläser om:

Med avstamp i de Globala målen bjuder jag på en föreläsning om global utveckling i allmänhet och jämställdhetsfrågor (mål 5) i synnerhet. Min föreläsning syftar till att besvara frågor som: vilka är de Globala målen och varför gäller de oss alla? Hur hänger ökad jämställdhet ihop med hållbar utveckling? Och hur kan svenskt bistånd bidra till global utveckling?

I föreläsningen varvas erfarenheter och anekdoter från min fältstudie om kvinnors egenmakt i Nepal med frågor om hållbarhet och långsiktigt utvecklingssamarbete. Jag bjuder gärna in publiken att delta genom diskussionsövningar och chansen att ställa egna frågor. Med min akademiska bakgrund inom utvecklingsstudier och statsvetenskap kan jag även gå djupare in i komplexa begrepp som utveckling, demokrati och egenmakt, om så önskas.

Jag kan föreläsa i:

Jag bor i Stockholm och föreläser gärna i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) med omnejd, men även övriga delar av region öst och väst.

Landerfarenhet:

Nepal