Miriam Sara Lovisa Rasho

Jag föreläser om:

I media rapporteras det ofta om pågående konflikter. Men när bomberna slutat att falla och människor flyttar hem, vad händer då? Ett lands återhämtning efter ett krig kan ske på väldigt olika sätt, men en sak är säker, det kan vara en mer komplicerad samhällsutveckling än vad du kanske trott. Jag föreläser om fred, konflikter och socialt arbete i MENA-regionen och på vilka sätt länder drabbas av krig.

Under mina föreläsningar delar jag gärna med mig av mina erfarenheter och upplevelser under mina besök i Libanon och Syrien. Jag utgår speciellt ifrån dessa länder när jag talar om hur samhällsutvecklingen efter ett krig kan se ut. De globala målen jag bland annat fokuserar på är jämställdhet, utbildning och fredliga samhällen.

Jag kan föreläsa i:

Jag föreläser gärna i Stockholm och Göteborg

Landerfarenhet:

Libanon