Melina Kotsinas

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på klimatförändringar, naturkatastrofer, jämställdhet och intersektionalitet (främst i Karibien men även Mocambique).

Jag genomförde min fältstudie i Agenda 2030s anda Leaving No One Behind, om genus och naturkatastrofmanagement i Antigua och Barbuda. Min föreläsning belyser vikten av jämställdhet i en värld av klimatförändringar och naturkatastrofer. Klimatförändringar och naturkatastrofer har inte några landsgränser och kommer på ett eller annat sätt att påverka oss alla. Men det är länderna som har bidragit minst till de globala utsläppen samt kvinnor som blir oproportionellt drabbade i naturkatastrofer. Men tidigare forskning har även visat på att kvinnors kontextuella kunskap, resiliens och agens förbises. Klimatpolitik handlar inte endast om utsläppsnivåer utan även maktfördelning, social förändring och global solidaritet.

Jag har en masterexamen i statsvetenskap samt utlandserfarenhet av forskning, internationellt utvecklingssamarbete och civilsamhällesorganisationer. Jag tycker det är kul att inspirera, skapa engagemang samt sprida kunskap om hållbarhetsfrågor. Jag har även studerat i Barbados, genomfört en praktik på en biståndsorganisation, samt genomfört en praktik på svenska ambassaden i Maputo, Mocambique.

Jag kan föreläsa i:

Stockholm med omnejd.

Landerfarenhet:

Antigua, Barbuda