Markus Hellström

Jag föreläser om:

Vart är världen på väg? Ibland kan det kännas tungt med de nyheter som ständigt når oss men i min föreläsning kommer jag ge positiva exempel på hur utvecklingen går framåt. Utifrån de globala utvecklingsmålen och Sidas arbete kommer jag i en interaktiv föreläsning skapa en diskussion om utveckling, civilsamhälle och lokal kunskap.

Med erfarenheter från en praktikperiod i Ladakh (Indien) kommer jag berätta om hur det är att leva i resursbrist och vilken enorm kunskap det idag finns lokalt för att lösa många av världens skriande problem.

Jag kan föreläsa i:

Baserad i Göteborg men kan även ta mig till Stockholm, Skåne, Falun och Uppsala utan några problem. Om det finns bra tågkontakt så tar jag mig gärna till andra platser i landet också.

Landerfarenhet:

Indien