Malte Roos

Jag föreläser om:

Jag pratar gärna om min tid i Sydafrika och om hur svenskt bistånd stödjer lokal rättvisekamp i södra Afrika. Klimatförändringarna och ojämlikhet kommer spela viktiga roller i min föreläsning, liksom vikten av lokalt ägarskap över utvecklingen.

För de som är intresserade pratar jag gärna även om vilka olika typer av bistånd som finns, varför man inte längre kallar det ”u-länder”, och huruvida världen egentligen blir något bättre.

Jag kan föreläsa i:

Malmö och övriga Skåne, Halland och resten av södra Sverige

Landerfarenhet:

Sydafrika