Madelene Henriksgård

Jag föreläser om:

Trots internationella konventioner och deklarationer har inte alla barn tillgång till utbildning. Min fokus är globala utvecklingsfrågor och bistånd med inriktning på god utbildning för alla och jämställdhet.

Jag föreläser gärna om min fältstudie i Nepal, och arbetet med kommunikation kring barns lika rättigheter till skolgång med ett fokus mot barn med funktionsvariationer. Under min fältstudie intervjuade jag personer från åtta organisationer t.ex. Utbildningsdepartementet, icke-statliga organisationer och civilsamhället.

Jag kan föreläsa i:

Finns i Stockholmsområdet men reser gärna till andra delar av Sverige.

Landerfarenhet:

Nepal