Lisa Lohne

Jag föreläser om:

Hållbar turismutveckling med fokus på Sydostasien

Vem styr turismutvecklingen i låg- och mellaninkomstländer? Vilka prioriteringar görs av turismutvecklare? Når hjälpen ut till de som mest behöver den? Kan Ekoturismutveckling ske på eget initiativ? Byggt på egna erfarenheter från fältstudier i norra Vietnam belyser föreläsningen etniska minoritetsgruppers sammanhållning och idérikedom till att förbättra sin levnadssituation. De etniska minoritetsgrupperna är oftast självförsörjande bönder med låg utbildningsnivå i förhållande till majoritetsbefolkningen. Med hjälp av Ekoturism är det framförallt kvinnorna i landsbyarna som är medverkande till att bevara kultur, reducera fattigdom, och öka självbestämmande i hierarkiska och patriarkaliska samhällen.

Föreläsningen tar för sig de globala målen, utvecklingsfrågor, internationell turism, hållbarhet, rättvisa och jämställdhet. Jag har en master i Asienstudier och studier i globala utvecklingsstudier, turism & kommunikation, samt fri konst. Min erfarenhet av reseproduktion i Asien har gett mig ett bredare perspektiv på begreppet ”hållbar turismutveckling”.

Jag kan föreläsa i:

Västra Götaland, Halland, Småland, Blekinge och Skåne. Kan föreläsa i Stockholm och Östersund, men är också öppen för att föreläsa på andra orter i landet.

Landerfarenhet:

Vietnam, Kina och Kambodja