Lisa Karlsson

Jag föreläser om:

Min föreläsning behandlar huruvida alla har samma rättigheter och vad som händer när våra rättigheter kränks. I El Salvador är diskriminering på grund av kön och funktionsvariation vanligt förekommande och utöver detta präglas landet av mycket våld och kriminalitet. Hur arbetar det salvadoranska civilsamhället för att stärka marginaliserade gruppers rättigheter och minska våldet? Och vilken roll har ungdomar i denna förändring?

Ta del av mina erfarenheter av rättighetsbaserat arbete utifrån såväl funktionsvariationer som genus i El Salvador och öka samtidigt din kunskap om global hållbar utveckling.

Jag kan föreläsa i:

Göteborg, Stockholm och Köping med omnejd.

Landerfarenhet:

El Salvador