Linda Nilsson

Jag föreläser om:

Har du någonsin kommit på dig själv att tänka ”om de bara gjorde som oss i Sverige, då skulle allt bli bra”? I en värld där globalisering, klimatförändringar och konflikter blir allt vanligare, växer också klyftorna mellan ”vi” och ”dem”. Men hur påverkar egentligen vår egna uppväxt, upplevelser och samhällsstrukturer hur vi uppfattar resten av världen? Är det så enkelt som att om alla bara gjorde som oss i Sverige så skulle vi lösa alla världens problem?

I min föreläsning försöker jag förklara hur olika kulturer kan påverka våra världsbilder och därmed skapa effektiva eller ineffektiva sätt att arbeta i utvecklingsprojekt. Jag belyser även de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien i deras arbete mot Agenda 2030, både från ett lokalt- och företagarperspektiv.

Jag kan föreläsa i:

Gotland, Stockholm, Göteborg och Mölndal med omnejd. Var inte rädd för att boka in mig oavsett var du befinner dig, jag är som en kompass och kan ta mig i alla väderstreck om möjligheten finns!

Landerfarenhet:

Indien