Emelie Wendesten

Jag föreläser om:

Demokrati och mänskliga rättigheter i forna Sovjetstater. Hur demokratin i Östeuropa mår och varför vi ska bry oss. Pratar gärna om yttrandefrihet, civil aktivism och organisationsfrihet i Georgien med paralleller till andra post-Sovjetiska stater. Närvaron av fiendebilder, fördomar och konstruktioner av ”vi och dem” både i väst och öst.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på vad vi själva kan göra och varför vi behöver engagera oss i andra länders utveckling.

Jag kan föreläsa i:

Hela Sverige! Bor i Uppsala

Landerfarenhet:

Gjort praktik i Georgien men har även spenderat tid i exempelvis Ryssland och Madagaskar.