Josefin Airas

Jag föreläser om:

Vad innebär rätten att bestämma över sin kropp? Kan man dö av att vara gravid? Är tillgång till sjukvård och en god hälsa något vi tar för givet? Och vad är jämställdhet egentligen?

Jag kommer att under denna föreläsning diskutera jämställdhetsfrågor med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och female empowerment och dess koppling till rättigheter och makt. Att säkerställa människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är grundläggande när det kommer till att nå hållbar utveckling eftersom ett land inte kan frodas utan en hälsosam och frisk befolkning. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att jag pratar om unga kvinnors ambitioner och drömmar och hur könsnormer och traditionella värderingar kan styra unga kvinnors livsval.

Utöver detta kommer jag att prata om biståndsfrågor generellt, Sida, Globala målen och globala utvecklingsfrågor. Fokus på mål nummer 3 om god hälsa och mål nummer 5 om jämställdhet.

Jag kan föreläsa i:

Stockholmsområdet, Örebro, Linköping, men reser gärna till andra delar av Sverige.

Landerfarenhet:

Rwanda, Zambia