Jonathan Sigvant

Jag föreläser om:

Vatten. Har du funderat på vart ditt dricksvatten kommer ifrån? Varför är vatten den största klimatoffret? När blev vatten en mänsklig rättighet? Vilka föroreningskällor hotar vårt vatten?   

Min fältstudie gjorde jag i Etiopien, i Addis Abeba. Ytvatten blir globalt allt mer en knapp resurs samtidigt som vattenkvaliteten hotas av andra intressen. Under min tid i Etiopien genomförde jag analyser vad vattnet innehåller och gjorde en intervjustudie på vad olika människor runt i staden tycker om kvaliteten och hur den har utvecklats över tid. 

Vad handlar de globala hållbarhetsmålen om? Målet om rent vatten? Hur ser klimat och miljö ut? Jag belyser hur viktigt det är med utbyte och partnerskap i globala utvecklingsfrågor, och möten med andra människor. 

Jag kan föreläsa i:

Digitalt och på plats i Avesta, övriga Dalarna, Uppsala, med möjlighet för fler städer i Sverige.

Landerfarenhet:

Etiopien