Isabelle Olausson

Jag föreläser om:

I min föreläsning pratar jag gärna mer om de erfarenheter jag har fått med mig från min praktik på ett globalt fackförbund i Malaysia. Jag pratar gärna om arbetsvillkor och möjlighet till facklig organisering i regionen samt varför det är viktigt att veta vilka villkor våra produkter är tillverkade under.

Jag vill dessutom visa på vikten av att engagera sig i en demokratisk rörelse och vilken potential det har för att åstadkomma förbättringar. Jag hoppas att den som tar del av min föreläsning ska känna sig inspirerad till att själv engagera sig.

Min föreläsning kan antingen vara mer övergripande eller ingående kring ämnet. Jag pratar dessutom gärna om dessa frågor utifrån ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv samt kopplar det till de globala målen och Sidas arbete med att bekämpa fattigdom.

Jag kan föreläsa i:

Västra Götaland, Blekinge, Stockholm med omnejd samt andra län vid intresse.

Landerfarenhet:

Sydostasien - främst Malaysia