Hibaakh Jamac

Jag föreläser om:

Kan organisationer bidra till hållbar utveckling utan att själva vara hållbara? Jag föreläser om Sida, Globala målen och globala utvecklingsfrågor med fokus på ideella organisationer och hållbara samhällen. Ideella organisationer, speciellt i de södra halvklotet, har länge varit beroende av utländska aktörer för att hålla igång sin verksamhet vilket lämnat dem i en konstant osäkerhet om sin överlevnad. Dessa organisationers arbete är kritiska för samhällsutveckling i sina länder och deras brist på resurser gör det extra viktigt för dem att jobba långsiktigt med hållbarhet inom organisationen. Men hur kan man jobba internt med hållbar utveckling och kontrollera sitt beroende av andra? Och kan man verkligen bli självständig?

Utgångspunkten i min föreläsning kommer vara från min fältstudie i Rwanda där jag studera en ideell Rwandisk organisation som arbetar med jordbrukare i landet och hållbar jordbruksutveckling. Jag kommer ge inblick i organisationens situation, dess resursberoende och hur detta kan se ut på samhälls- och individnivå. Jag kommer även dela med mig mina upplevelser av Rwanda och förhoppningsvis uppmuntra till internationellt utvecklingsarbete. Genom en interaktiv föreläsning kommer vi kunna lära oss från varandra och diskutera frågor om utveckling.

Vidare har jag en kandidatexamen inom Offentlig förvaltning och en rad erfarenheter inom föreningslivet och organisationsarbete.

Jag föreläser även på Engelska.

Jag kan föreläsa i:

Hela Stockholmsregionen samt Göteborg, Umeå och Malmö. Jag föreläser även i andra städer ifall intresset finns.

Landerfarenhet:

Rwanda