Freija Carlstén

Jag föreläser om:

Hur kan arkitektur bidra till global utveckling? Jag föreläser om min fältstudie i Kisumu, Kenya där jag samlade material till mitt kandidatprojekt i Landskapsarkitektur. Jag kommer att prata övergripande om Sida, Globala målen, bistånd, globala utvecklingsfrågor och koppla dessa till den lilla skalans arkitektur och stadsutvecklingsfrågor och hur detta kan bidra till att uppfylla de globala målen. Föreläsningen kommer att genomsyras av mina erfarenheter av att genomföra ett projekt från start till slut och betydelsen av lokalt engagemang och kunskap för att få till stånd en förändring. 

Jag föreläser också mer ingående om mitt projekt specifikt där jag fokuserade på ekoturism och arkitektur, två verktyg som kan användas för att öka det lokala engagemanget i hållbarhetsfrågorna. Därtill kommer jag även beröra mitt masterprojekt som jag gjorde på Zanzibar, Tanzania med fokus på platsidentitet och hur kulturarv kan användas för stadsutveckling.

Därutöver talar jag gärna om Östafrikas utveckling och historia och vilka utmaningar dessa länder och deras medborgare möter på en global arena i dag.

Jag kan föreläsa i:

Jag föreläser digitalt och vid möjlighet även i Stockholmsområdet, hela Uppland och östra Mälardalsområdet.

Landerfarenhet:

Kenya och Tanzania