Feven Tekie

Jag föreläser om:

Min fältstudie på Zanzibar där jag i fjol samlade material till min masteruppsats i två månader. Jag kommer att prata övergripande om Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Specifikt kommer föreläsningen att genomsyras av mina egna erfarenheter av att utföra en fältstudie och utmana förlegade föreställningar om utvecklingsländers ’utveckling’. Genom en interaktiv föreläsning ämnar jag att uppmuntra till diskussioner kring de globala målen samt lyfta åhörares intresse för utvecklingsfrågor.

Jag föreläser också mer ingående om min fältstudie där jag fokuserade på kvinnors erfarenheter av colorism, ett globalt fenomen som kan beskrivas som en internaliserad form av rasism och diskriminering på grund av hudfärg. Trots att ämnet är viktigt att belysa och påverkar många människors självbild och egenmakt kan det kännas främmande och tabubelagt. Därför kommer jag att, utifrån målgrupp, prata om hudfärg relaterat till mänskliga rättigheter, intersektionalitet och kolonialhistoria på ett lättbegripligt sätt.

Därutöver har jag ett stort intresse för kultur, historia samt geografi och pratar mer än gärna om Tanzania och Zanzibar, vad som skiljer dem åt och Swahilikulturen som dominerar många delar av Östafrika.

Jag kan föreläsa i:

Stockholm med omnejd, Småland, Skåne, Uppland samt andra län vid intresse.

Landerfarenhet:

Tanzania