Emilia Modigh

Jag föreläser om:

Jag föreläser om mina upplevelser från mitt fältarbete i den Sydafrikanska landsbygdspräglade byn Zithulele, rörande mödrars menstruella hälsa. Detta i bakgrund av den globala utvecklingen där ett fokus kommer ligga på skillnader och likheter mellan länder och individer samt vilka utmaningar och möjligheter detta manifesteras i. Samtidigt som jag även kommer att flirta lite med de globala målen och biståndets roll i det hela och vikten av att se åtgärder och förbättringar ur ett nyanserat perspektiv.

Jag kan föreläsa i:

Sydsverige och Stockholmsområdet

Landerfarenhet:

Sydafrika