Daniel Magnil

Jag föreläser om:

Demokrati och demokratisering. Vad är demokrati? Varför har detta varit viktigt för återuppbyggnaden av ett land? Vad har demokrati för koppling till fred? Detta kommer jag att diskutera med kärnan i arbetet med ungdomars rättigheter och fredsavtalet i Colombia.

I ett land som präglats av våld och inomstatlig konflikt i över 70 år har ungdomars röster och visioner varit absolut nödvändiga för främjandet av fred. Under min praktik på en gräsrotsorganisation i en mindre colombiansk stad arbetade jag just med dessa frågor. Vårt arbete handlade främst om att ge möjlighet till ungdomar att utkräva sina rättigheter med hjälp av organisering och mobilisering. Med detta dyker även andra globala frågor upp som berör ungdomar som rätten till utbildning, jämställdhet, arbetsvillkor och klimatförändringar.

Jag kommer försöka göra en i hög grad interaktiv föreläsning där vi diskuterar och reflekterar över stora globala frågor. Jag kommer visa hur dessa problem kan bedrivas utifrån lokala gräsrotsorganisationer. Jag kommer även lyfta fram demokrati-begreppet, dess betydelse och om man vill, problematisera begreppet. Föreläsningen kommer främst ge exempel från min praktik i Colombia med direkt fältarbete, organisering och opinionsbildning men också spegla ett internationellt perspektiv utifrån hur Sida arbetar i världen.

Jag kan föreläsa i:

Jag kan föreläsa i Lund där jag numera är bofast och runt om i hela Skåne. Göteborg och Stockholm föreläser jag också gärna i men kan absolut röra mig ut i andra delar av Sverige för att få föreläsa. Hoppas vi ses!

Landerfarenhet:

Colombia