Celice Bergendahl

Jag föreläser om:

Jämställdhet – med fokus på mayakvinnor i Guatemalas högland. Hur påverkar synen på kön situationen för kvinnor i Guatemala? Kan djupt rotade attityder om kvinnligt och manligt förändras? Och i så fall hur?

Utgångspunkten i min föreläsning kommer vara från min praktik som jag gjorde på en organisation som arbetar med att stärka mayakvinnors rättigheter. Jag kommer berätta om mina erfarenheter därifrån samt även ge glimtar från vardagslivet i Guatemala, som jag fick genom familjen jag bodde hos.

Med hjälp av citat, bilder och interaktiva moment kommer målet vara att presentera en tankeväckande och inspirerande föreläsning.

Vem är jag som föreläser? Just nu kombinerar jag min praktik på Jämställdhetsmyndigheten med en master i Communication for Development. Jag har en kandidatexamen i Globala Studier och har tidigare studerat fristående kurser i genusvetenskap. Min tidigare utbildning samt flera långresor till Latinamerika har gjort att jag har skapat mig en god kulturell kompetens och förståelse för globala utvecklingsfrågor.

Jag kan föreläsa i:

Göteborg med omnejd, Jönköping med omnejd och andra regioner vid förfrågan.

Landerfarenhet:

Guatemala