Annsofi Björkman

Jag föreläser om:

Genom att så ett frö under rätt förutsättningar kan en få det att växa till någonting stort. Under min föreläsning kommer jag att berätta om ett exempel på detta då jag medverkade i ett projekt om småskalig odling med kvinnogrupper i informella bostadsområden. Jag delar gärna med mig av de lärdomar och erfarenheter jag fått och även andra personliga historier från människor jag mött.

Genom en interaktiv föreläsning med fokus på de globala målen, kunskapsspridning och kunskapsutveckling, jämlikhet och jämställdhet och samhällsstrukturer främst i koppling till boende, utbildning och resursfördelning hoppas jag kunna skapa och starta en diskussion om olika livssituationer, värderingar, fördomar samt global solidaritet. Syftet med föreläsningen är att ge perspektiv och skapa intresse för lokala och globala utvecklingsfrågor.

Inledningsvis kommer jag även att tala om Sida, biståndsarbete samt de globala målen, främst i koppling till arkitektur och samhällsutveckling.

Föreläsningen kan även ske på engelska.

Jag kan föreläsa i:

Göteborgsområdet, i Lidköping och andra delar runt om i Västra Götaland men gärna även i Stockholmsområdet och andra delar av Sverige, både norrut och söderut.

Landerfarenhet:

Kenya