Amanda Liedgren

Jag föreläser om:

Min föreläsning behandlar diskrimineringen mot romer i Europa genom ett albanskt perspektiv. Jag hoppas kunna skapa en diskussion kring huruvida det finns en dubbelmoral i EUs behandling av romer och de krav som ställs på länder som hoppas gå med i unionen. Vilka likheter finns det mellan romers situation i Albanien och i Sverige? Och hur kan Agenda 2030 och dess ledord ”leave no one behind” motverka fördomsfullhet i Europa? Föreläsningen behandlar mål 1, 4 och 10.

Jag kan även prata mer generellt om Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på klimatbiståndet. Föreläsningen behandlar mål 13 och 17.

Jag kan föreläsa i:

Stockholms omnejd men reser gärna runtom i Sverige

Landerfarenhet:

Albanien, men kan även prata om Tanzania och Thailand.