Alice Hansson

Jag föreläser om:

Hur arbetar man med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter El Salvador och i Argentina? Jag pratar gärna om min praktik på en kvinnorättsorganisation i El Salvador och mitt fältarbete om kvinnorättsrörelsen i Argentina. Under mina föreläsningar kommer jag prata om civilsamhällets kamp och arbete för kvinnors rättigheter i Latinamerika med ett särskilt fokus på de globala målen 3, 5 och 6.

Delar även med mig av mina erfarenheter av hur kriminaliseringen av abort och hur oplanerade och oönskade graviditeter påverkar kvinnors sociala och ekonomiska möjligheter. Pratar också om hur man i El Salvador arbetar med ungdomar för att stärka deras sexuella och reproduktiva rättigheter. Vid intresse föreläser jag även om brist på tillgång till vatten och arbetet för att säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten för alla.

Jag kan föreläsa i:

Malmö men också i hela Skåne. Kan även föreläsa i Göteborg, Stockholm och Småland med Värnamo kommun som utgångspunkt.

Landerfarenhet:

Argentina, El Salvador