Alexander Nazar

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på minskad ojämlikhet och fredliga inkluderande samhällen. Jag studerar för närvarande master i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har flertalet gånger rest för att undersöka det stora intresset: folkrörelser i Latinamerika.

Min fältstudie i Chile fokuserar minnet av diktaturen och unga chilenares strävan att forma sina liv. Hur är det att födas in i en officiell demokrati men växa upp i ett samhälle där kampen om minnet är en kamp om framtiden? Ett samhälle där du lever med diktaturens konsekvenser men inte bär minnet av den? Vi vänder blicken mot en ideell organisation verksam i hjärtat av Santiago de Chile, vars arbete syftar till att diskutera och synliggöra diktaturens kvarlevor i ett land som praktiserar dess undangömmande. Vikten av minnesplatser för kollektivt läkande och ungdomars organisering lyfts i ljuset av det folkliga motstånd som återigen kantar Chiles gator.

Jag kan föreläsa i:

Hela Stockholmsregionen samt Lund, Malmö och kringliggande orter.

Landerfarenhet:

Chile