Agnes von Unge

Jag föreläser om:

Hur arbetar organisationer med miljöarbete i Sydamerika? Och hur spelar svenskt bistånd in? Jag föreläser om projekt som fokuserar på miljö och social transformation utifrån erfarenheter i Bolivia och Argentina. Perspektiv ges genom utvecklingsteorier med ursprung i Latinamerika där rättigheter till naturen står i fokus.

Jag kan föreläsa i:

Skåneregionen och Göteborg med omnejd

Landerfarenhet:

Bolivia, Argentina