Linnea Duran

Jag föreläser om:

Har du funderat över vem som tillverkar dina kläder? Kanske har du funderat över hur deras arbetssituation ser ut?

Min föreläsning handlar om det. Jag föreläser om arbetsvillkoren i industrisektorn i tre latinamerikanska länder, och hur de som arbetar i dessa länder organiserar sig för bättre arbetsvillkor. Jag pratar gärna särskilt om textilindustrin och hur den ser ut i Peru och hur många människor engagerar sig fackligt för bättre villkor.

Min föreläsning knytet an till många av de globala målen och svenskt biståndsarbete i stort. Framförallt kretsar föreläsningen dock kring anständiga arbetsvillkor och att minska fattigdomen.

Jag kan föreläsa i:

Norra Sverige

Landerfarenhet:

Uruguay Argentina och Peru