Vikten av utbildning och globaliseringens effekter

Denna vecka har jag varit på Celciusskolan i Uppsala och träffat fantastiska elever från årskurs två och tre på Samhällsprogrammet. Eleverna har nyligen studerat frågor gällande överkonsumtion och globalisering och detta hade vi spännande diskussioner om. Min föreläsning behandlade bland annat vad vi i vår del av världen kan göra och vad våra handlingar har för effekt i andra delar av världen, och detta kopplade vi i våra gemensamma diskussioner till vårt konsumtionsmönster. Vad får mina handlingar för konsekvenser och vad kan jag göra här idag för att påverka världen? Detta var en typ av de frågor som vi jobbade med. Under termometerövningen pratade vi även om begreppen ”rättvisa” och ”fattigdom” och eleverna var väldigt ense  om att fattigdom är så mycket mer än vad som kan mätas i pengar. Vi diskuterade hur en persons sociala möjligheter, chansen att träffa andra människor, att få gå i skolan och att respekteras för den man är, även är stora delar av vad det innebär att vara fattig eller rik. Detta kopplade vi till Sidas arbete och hur Sida jobbar med just att minska fattigdomen i världen.

Stort fokus fick även utbildningens roll för utveckling och jag berättade om mina erfarenheter från Sri Lanka och hur viktigt jag fann det med utbildning för barnens möjlighet till utveckling. Vi pratade om hur skolan kan fungera som en mekanism där barn lär sig sociala värderingar och knyter kontakter som kan hjälpa både dem, och samhället i stort, att utvecklas. Detta kopplade vi samman till Millenniemålen och vi pratade om hur sammanlänkade alla åtta mål egentligen är om man funderar på det. Vid övningen Ballongen kopplade vi samman hur många av de saker vi tar för givet i vår vardag i Sverige inte alls är en självklarhet i andra delar av världen.

Det var verkligen roligt att få komma till dessa klasser och jag blev så glad över att se hur mycket kunskap som eleverna besatt gällande de frågor vi diskuterade. I en av klasserna blev det till och med så att vi stannade några stycken efter lektionen och diskuterade vidare vissa frågor, superkul! Tack för att jag fick komma till er och fortsätt fundera på de saker vi tog upp, ni är grymma!

 

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

tolv − 11 =