Miron Arljung

Vad är ett utvecklingsland?

Ett land med en stabil demokrati, där i princip alla kan läsa och skriva och den förväntande levnadsåldern är ungefär 80 år. Vilken sorts land är det jag beskriver? Om du gissar Sverige så har du rätt, men faktum är att det är lika sant för Costa Rica. Det är också sant att det i båda länder finns segregation och ojämlik tillgång till sjukvård och utbildning beroende på var någonstans i landet du bor och vilken inkomst du har. Det är klart att det finns skillnader också (exempelvis är abort bara tillåtet i undantagsfall i Costa Rica) men under min tid som MFS-student tänkte jag ofta på hur meningsfullt det egentligen är att kalla ett land för ”utvecklat” eller inte.

Om du sitter på ett kafé i Stockholms innerstad kan du ibland se bilder på bönder som arbetar ute på kaffeplantage, glada över att du är där på kaféet och dricker deras kaffe och på så vis hjälper dem med deras inkomster. Hur pass väl den bilden stämmer är en intressant diskussion i sig, men jag tänkte nu fokusera på bilden av vi på kaféet i det ”utvecklade” Sverige och de bönderna i Centralamerika, som lätt uppstår i en sådan situation.

: Alvaro och hans son David tar en kaffepaus efter flera timmars hårt arbete. Foto: Miron Arljung

Alvaro och hans son David tar en kaffepaus efter flera timmars hårt arbete. Foto: Miron Arljung

Förr i tiden användes ofta begreppen industri- och utvecklingsland för att kategorisera och dela upp världen, men eftersom industrins del av Sveriges, Bangladesh och Costa Ricas bruttonationalprodukt är likadan (25%), säger det inte särskilt mycket om ländernas ”utveckling”. I stället kanske det är frågor som vem som äger fabrikerna, lönenivåer och arbetsvillkor som är viktigare än om landet försörjer sig på jordbruk eller inte. Ord som hög- och låginkomstländer är vanligare idag, men samtidigt ökar inkomstskillnaderna såväl i Sverige som globalt, och extremt rika och fattiga kan ofta bo nära varandra på samma plats; exempelvis hade en av Costa Ricas rikaste män en uppfödningsplats för travhästar bara någon kilometer bort från bondesamhället Santa Elena där jag bodde.

Just skillnaderna inom länderna kan ibland vara det mest intressanta. 2013 volontärarbetade jag som assisterande engelsklärare en period vid en offentlig låg- och mellanstadieskola i kuststaden Puerto Jiménez, nära gränsen till Panama. Det var mycket som var fint på skolan, lektionssalarna var vackra och rena och det fanns gratis lunch, men barnen saknade skolböcker. Läraren fick i stället skriva ned en uppgift från sin bok på tavlan som eleverna i sin tur fick kopiera i sina anteckningsblock och sen vänta på läraren att rätta.

Läraren skriver upp en övning på tavlan som eleverna får kopiera eftersom de saknar skolböcker. Foto: Miron Arljung

Läraren skriver upp en övning på tavlan som eleverna får kopiera eftersom de saknar skolböcker. Foto: Miron Arljung

Vissa dagar i veckan var lektionen också inställd; orsaken kunde variera, men för att inte sitta sysslolös arbetade jag de dagarna vid en privat skola som låg i närheten. I den privata var klasserna mindre, alla elever hade egna böcker och var ofta tvåspråkiga, bland annat därför att många ofta hade i alla fall en förälder som var amerikan och hade råd att betala skolavgiften. De flesta elever har nog tillgång till böcker i Sverige, men även här har debatter och utredningar avlöst varandra om skillnader i kvalitet på undervisningen

Jag brukade ofta sitta tillsammans med min värdfamilj på nätterna ute på ”verandan” och prata om ditten och datten, men oftast brukade både de och jag jämföra våra hemländer. Något som slog mig då var att de, trots stoltheten över sitt eget land, samtidigt hade bilden av Europa som någonting ”bättre”. Jag tänker på vad detta gör för ens självbild och hur relativt det kan vara; skillnaderna i medelinkomst mellan Costa Rica och grannlandet Nicaragua är i princip samma som mellan Costa Rica och Sverige. De globala utvecklingsmålen som antagits av FN gör det tydligt att alla länder måste arbeta med mål som jämlikhet, utbildning osv, inte bara vissa. Det finns definitivt saker att arbeta med i Costa Rica, men i stället för att stirra oss blinda på vem som är mer eller mindre ”utvecklad” kanske det är bättre att se vad vi kan lära av varandra.

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

7 + 9 =