Victoria Brännmark

Utvecklingssamarbete är inte alltid lätt, men världen blir bättre.

För lite mer än två veckor sedan besökte jag två klasser på Härnösands gymnasium. Båda klasserna ska en tid framöver arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor på olika sätt. Årskurs två på Teknikprogrammet förbereder ett FN-rollspel i klimat och årskurs tre på Samhällsprogrammet undersöker hur utveckling har sett ut i olika länder från 70-talet fram tills idag. Med andra ord två väldigt aktuella ämnen, framför allt med tanke på Förenta Nationernas klimatkonferens i december och de nya globala hållbarhetsmålen och post 2015-agendan.

Syftet var att jag skulle förmedla mina erfarenheter av bistånd och utvecklingssamarbete, både som tidigare praktikant på Sida i Stockholm men framför allt från när jag gjorde min fältstudie i Tanzania och skrev min kandidatuppsats om klimatförändringar och matsäkerhet.

Passet inleddes med att visa bilder från Tanzania och att diskutera utvecklingssamarbete, där mångfalden inom bistånd lyftes, allt från sjukvård och utbildning till stärkande av människorättsaktivister och stöd till anpassning av klimatförändringarna.

IMG_9060

Bild-kollage från passet med årskurs två på Teknikprogrammet, där vi bland annat gör värderingsövningen Fyra hörn. Fotograf: Therese Arebratt.

Vi gjorde värderingsövningen Termometern där diskussionen kretsade kring att världen inte är rättvis där bland annat mänskliga rättigheter, klimatförändringar och en ojämn fördelning av jordens resurser, både mellan länder och inom länder, berördes. För att visa ett exempel på skillnader mellan länder använde vi oss av Gapminder där vi främst jämförde Tanzania och Sverige, där vi exempelvis kunde se att Sverige har ett högre koldioxidutsläpp per person än Tanzania.

Därefter gick vi vidare till värderingsövningen Fyra hörn där eleverna diskuterade vilka områden som är viktigast att prioritera ur ett utvecklingsperspektiv. Vi konstaterade att det inte är helt lätt att välja vad som är viktigast och att alla områden behövs för att nå en positiv utveckling, men också att fokusera på vissa områden kan leda till att andra områden också utvecklas.

Jag berättade om min fältstudie i Tanzania som handlade om vilka faktorer som påverkar matsäkerheten för småskaliga jordbrukare och fiskare på ögruppen Zanzibar i Tanzania. Småskaliga jordbrukare och fiskare på Zanzibar är en grupp som redan idag får anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna, såsom exemplevis en högre havsnivå. Precis som under värderingsövningen Fyra hörn så var det många olika faktorer inom många områden som påverkade den lokala matsäkerheten, bland annat klimatförändringarna och brister i det demokratiska systemet.

IMG_4226

Jag och några kvinnor som arbetar som jordbrukare på ön Zanzibar i Tanzania samtalar om klimatförändringar och matförsörjning. Fotograf: Lina Johnson.

Eftersom jag under passen berättade en hel del om komplexiteten av utvecklingssamarbete, framför allt med fokus på klimatförändringarna, avslutades passen med en värderingsövning med frågan ”Blir världen bättre?”. Det konstaterades att världen i överlag blir bättre och Millenniummålen lyftes som ett exempel på positiv utveckling. Vi pratade om de 17 nya globala hållbarhetsmålen som bygger vidare på millenniummålen. Att främst ett av de 17 målen, mål 13, är att bekämpa klimatförändringarna.Vi hann dock inte fördjupa oss kring de detta, så ni får gärna spana in nedanstående länkar.

http://www.globalamalen.se

https://sustainabledevelopment.un.org/topics

Eleverna var engagerade och hade många frågor och funderingar. Ett av de ämnen som lyftes var statistik. Vi pratade om hur viktigt det är att tänka på hur den är framtagen och vad den avser att mäta, men framför allt att statistik är något som ständigt förändras. Nedan finns en länk till Gapminders sida som visar hur de förhåller sig till den statistik de använder.

http://www.gapminder.org/data/

Slutligen vill jag tacka årskurs två på Teknikprogrammet och årskurs tre på Samhällsprogrammet för att jag fick komma, jag hade en väldigt rolig och intressant dag.

Ha de fint!

Victoria

 

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

18 − 6 =