Universella Mänskliga Rättigheter på Krokslätt

3 December v013

Den 3 december var jag tillbaka på Krokslätts gymnasium för ännu en föreläsning på Vård och Omsorgsprogrammet. Denna gång för att träffa klass V013.

Som vanligt på Krokslätt blev det ett spännande och interaktivt möte med engagerade ungdomar som kritiskt reflekterade över globala rättvisefrågor. Bl.a. pratade vi om huruvida det är rätt att länder själva formulerar och definiera vilka rättigheter som ska gälla för just deras land. Under övningen ”termometern” hade vi en kort diskussion om kulturrelativism kontra universalism gällande rättigheter. Flertalet ställde sig på universalismens sida då de ansåg att det inte går att kompromissa med grundläggande rättigheter. Mänskliga rättigheter är även något som i allt större utsträckning används för att arbeta för marginaliserade gruppers rättigheter i många länder. Ett exempel är hbt gruppen i Uganda där människorättsaktivister använder konventioner som ett sätt att söka göra staten ansvarig för den diskriminering hbt gruppen utsätts för på alla nivåer. Även det internationella samfundets stöd har naturligtvis en stor betydelse i detta sammanhang. Att det homofobiska lagförslaget ”the anti homosexuality bill” inte gått igenom i Uganda är resultatet av såväl nationella som internationella påtryckningar där man hänvisat till universella mänskliga rättigheter. För att exemplifiera läget i Uganda tittade vi på ett klipp från dokumentären ”call me Kuchu”, en film som visar hbt personers situation i Uganda, men även aktivisters mod att öppet kämpa för sina rättigheter att vara sig själva, och att vara med och älska vilka de vill.

Tack för att jag fick komma till er klass V013!

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

nio + 16 =