Linda Strandenhed

Tre kunniga klasser på Värmdö Gymnasium.

Värmdö Gymnasium

I fredags besökte jag Värmdö Gymnasium som ligger inrymt i en vacker trettiotalsbyggnad nära Gullmarsplan i Stockholm. Jag fick träffa tre olika klasser som alla läser programmet Naturvetenskap och Samhälle Global i årskurs ett, två och tre. Jag tycker att det känns väldigt hoppfullt att det finns många elever som får lära sig mer om hållbarhetsfrågor och utvecklingsfrågor redan på gymnasiet. Det märktes tydligt att ni är vana vid att tänka kring och prata om dessa frågor och ni hade många kloka tankar och funderingar att dela med er av.

Vi diskuterade hur läget i världen ser ut. Många människor får det bättre, fler människor får tillgång till utbildning, rent vatten och bättre sjukvård. Samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga, den biologiska mångfalden minskar och vi är mycket långt ifrån att kunna lösa utmaningarna som globala klimatförändringar skapar. Vi pratade om miljörättvisa och hur jordbävningen i Nepal kan ses som ett exempel på det, eftersom naturkatastrofer drabbar resurssvaga samhällen extra hårt. Några av er tog upp att de som är rika i världen idag behöver minska sin konsumtion så att resurserna kan fördelas på ett miljömässigt hållbart sätt och att de som är fattiga i världen idag kan få tillgång till de resurser de behöver för att leva bra liv.

Värmdö GymnasiumJag berättade om det ekologiska odlingsprojektet i Nepal och hur det bidrar till att deltagarna som lär sig odla ekologiskt både får en bättre försörjning, förbättrar den lokala miljön och lär sig mer om att samarbeta och att organisera sig. Det är ett konkret exempel både på hur ett lyckat utvecklingsprojekt ser ut, och på hur fattigdomsbekämpning och miljöarbete kan integreras.

Stort tack till alla elever för en trevlig dag! Tack också till lärarna Tomas, Paul och Marita. Jag var mycket imponerad både av ert engagemang och det stora och viktiga arbete ni lägger ner för att utbilda och inspirera era elever.

Mer information:

Webbsida med intressant och lätttillgänglig statistik: Gapminder

Film om miljörättvisa: Greening the Ghetto

Konstprojekt, Where children sleep: http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/ 
mer information här: Where children sleep.

Om ekologiskt fotavtryck och biologisk mångfald: http://www.wwf.se/source.php/1579928/Living-Planet-Report-2014-WWF-svensk-sammanfattning.pdf
och http://www.wwf.se/source.php/1603325/Living_Blue_Planet_Report.pdf

Boken jag hade med mig heter Staying Alive av Vandana Shiva (citatet om ekologisk odling) http://www.adlibris.com/se/bok/staying-alive-9781848133990

Tips för elever som själva är intresserade av att resa ut i världen.

Sidas Praktikantprogram: www.globalportalen.se
Peaceworks, We Effect, Individuell Människohjälp, KFUK-KFUM med flera organisationer

European Voluntary Service http://www.mucf.se/volontar

Praktik och Folkhögskolor

MFS (Minor Field Study)

www.ial.se, www.wwoof.se

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

4 × två =