Hanna Widén

The World We Want 2015

I måndags var jag och besökte en samhällsklass i årskurs två på Åva gymnasium i Täby utanför Stockholm. Jag träffade en påläst klass som hade bra koll på hur situationen i världen faktiskt ser ut. Vi började med övningen ”termometern” där vi diskuterade fattigdom och vad som kan innefattas i själva begreppet. Genom att prata om Milleniemålen kom vi fram till att hälsa och utbildning är minst lika viktigt som pengar för att kunna leva ett bra liv.

Jag berättade om mitt utbyte och min fältstudie i Tanzania där jag besökte den sida-finansierade skolan Barbro Johansson Model Girls’ School. Ett lyckat projekt som har jobbat just med Milleniemål två (utbildning) och tre (jämställdhet). Vi gjorde en gruppövning där vi diskuterade vilka områden som är viktigast att prioritera ur ett utvecklingsperspektiv. Helst skulle vi vilja fokusera på alla områden men då det inte alltid är möjligt argumenterade eleverna att vissa områden kan leda till att andra också utvecklades. En kedjeeffekt helt enkelt. En grupp belyste betydelsen av en pålitlig regering och i verkligheten är just demokrati är ett viktigt fokusområde för många utvecklingsprojekt. Jag blev också väldigt glad att se att många påpekade vikten av utbildning, något jag själv fokuserade på i samband med min berättelse om Tanzania.

Slutligen tittade vi på hur det hade gått med att uppnå Milleniemålen och pratade om UN System Task Team som jobbar med de nya utvecklingsmålen. Vi gillade idén om att de nya målen ska innefatta alla länder oavsett om man är ett låg-, mellan- eller höginkomstland då allt faktiskt inte är bättre i västvärlden. Detta exemplifierades på bästa sätt av en kunnig elev som tog fallet med Rwanda som har det högsta antalet kvinnliga parlamentariker i världen.

Tack för en trevlig eftermiddag! Med tanke på ert härliga engagemang och intresse så både hoppas och tror jag att vi kommer att ses i framtiden för att skapa den värld som vi tror på.

https://www.worldwewant2015.org

IMG_4260

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

sjutton + sju =