Temaväljare

Här kan du boka en alumn utifrån tema.

[lista_alumner tema=”jamstalldhet” knapptext=”Jämställdhet”]

[lista_alumner tema=”civilt” knapptext=”Civil- och lokalsamhällen”]

[lista_alumner tema=”sex” knapptext=”Hälsa och SRHR”]

[lista_alumner tema=”migration” knapptext=”Migration”]

[lista_alumner tema=”hr” knapptext=”Mänskliga rättigheter”]

[lista_alumner tema=”hallbarutveckling” knapptext=”Klimat, miljö och hållbarhet”]

[lista_alumner tema=”bur” knapptext=”Barn och ungdomars rättigheter”]

[lista_alumner tema=”ict4d” knapptext=”ICT4D och teknologi”]

[lista_alumner tema=”demutv” knapptext=”Demokratiutveckling och yttrandefrihet”]