Temaväljare

Här kan du boka en alumn utifrån tema.
[lista_alumner tema=”jamstalldhet” knapptext=”Jämställdhet”]
[lista_alumner tema=”civilt” knapptext=”Civil- och lokalsamhällen”]
[lista_alumner tema=”sex” knapptext=”Hälsa och SRHR”]
[lista_alumner tema=”migration” knapptext=”Migration”]
[lista_alumner tema=”hr” knapptext=”Mänskliga rättigheter”]
[lista_alumner tema=”hallbarutveckling” knapptext=”Klimat, miljö och hållbarhet”]
[lista_alumner tema=”bur” knapptext=”Barn och ungdomars rättigheter”]
[lista_alumner tema=”ict4d” knapptext=”ICT4D och teknologi”]
[lista_alumner tema=”demutv” knapptext=”Demokratiutveckling och yttrandefrihet”]